Regulamin sklepu internetowego

Informacje ogólne

1.Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji.

2.Nieprawidłowo wypełnione i wysłane formularze zamówień trzeba natychmiast korygować. W tym celu niezbędny jest kontakt z firmą Radius-Radpol.

3.Kupujący ma możliwość wycofania złożonego zamówienia jeżeli nie jest jeszcze ono w fazie realizacji, należy tego dokonać telefonicznie lub poprzez e-mail natychmiast po wygenerowaniu zamówiennia.

4.Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już zrealizowane a towar został wysłany do klienta.

5.W przypadku złożenia zamówienia przez nowego klienta, będzie ono potwierdzane telefonicznie lub poprzez e-mail.

6.Zamówienia od Klientów, którzy dokonywali już u Nas zakupów będą potwierdzane wyłącznie przez e-mail.

7.Zamówienia można składać 24h/dobę przez cały rok.

8.Firma Radius-Radpol zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

9.Firma Radius-Radpol zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz terminu dostawy poszczególnych towarów, uprzednio informujšc zamawiajšcego o przyczynach.

10.Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

11.Firma Radius-Radpol zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne, wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości oraz uniemożliwiają poprawną realizację zamówienia.

RADIUS RADPOL® 2007 Zamówienia obsługiwane przez system inKontrahent - www.inkontrahent.pl